Етапи Регламент Участници Справка 2012 (excel) Справка 2012 (pdf) Гласуване Заявка за акредитация Акредитирани медии
Спортисти №1 на България от 1958 досега Треньори №1 на България от 1984 досега Спортист на годината за 2011 г. Спортист на годината за 2010 г. Спортист на годината за 2009 г. Спортист на годината за 2008 г. Спортист на годината за 2007 г. Спортист на годината за 2006 г. Спортист на годината за 2005 г. Спортист на годината за 2004 г. Спортист на годината за 2003 г.
Награждаване 2012 година Награждаване 2011 година Награждаване 2010 година Награждаване 2009 година Награждаване 2008 година Награждаване 2007 година Награждаване 2006 година Награждаване 2003 година Награждаване 2002 година Награждаване 2001 година Награждаване 2000 година Награждаване 1999 година

Новини

08.12.2012

Акредитации за Спортист на годината

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


За да отразите официалната церемония по награждаването на „Спортист нагодината“, „Спортист №1 с увреждания на годината“, „Отбор на годината“ и„Треньор на годината“, организирана от Нове АД Холдинг, ви приканваме дапопълните заявка за акредитация. Формата за акредитация се намира в уебсайта „Спортист на годината“ – www.sportistnagodinata.bg , раздел„Акредитации“.Заявки за акредитация се приемат най-късно до 16.12.2011 г., неделя.Заявки след този срок, поради организационни и предохранителни мерки, нямада бъдат приемани. След като получим вашата заявка и тя бъде одобрена, щеви бъде върнат e-mail с положителен отговор. Името на медията и имената наакредитираните журналисти ще се публикуват в www.sportistnagodinata.bg,раздел „Акредитирани медии“.
Акредитират се по:
- двама души – репортер и фотограф, за печатни издания, интернет сайтове иинформационни агенции;
- един репортер за радиостанции;
- двама души – репортер и оператор, за телевизии.
Вратите на Зала 1 на НДК ще бъда отворени не по-рано от 19.30 часа.

Достъпът до церемонията става при засилени охранителни мерки. Списък сакредитираните медии и журналисти ще бъде предоставен на охраната идопускането в залата ще става само ако вашата медия и име са в списъка.Носете журналистическите си карти за лична идентификация.

Дрес кодът е за официално облекло (рокля или костюм за дамите, както икостюм за господата) и молим да го спазвате.

Както обичайно, има определени зони за позициониране на отразяващитежурналисти - първите половини на блок 9 и блок 10 в зала 1 на НДК и площтапред тях. По време на церемонията не може да напускате тези зони, порадидиректното излъчване, взетите мерки за сигурност и позиционирането нагостите и другите сектори в залата.

Снимачната техника трябва да бъде разположена в залата най-късно до 20.10часа. До 20.20 часа всички гости, номинираните спортисти и треньори заематместата си. В 20.30 часа започва директното излъчване по БНТ 1, БНТ Сати Дарик Радио.
От материала, който ще заснемете по време на церемонията, имате право даизлъчите до 90 секунди репортаж, най-рано 30 минути след края нацеремонията.Тази година отново ще има специално обособен прескът, само вкойто спортистите от Златната десятка, Спортист №1, Спортист №1 сувреждания , представители на Отбора на годината и тримата награденитреньори ще дават интервюта.
За да работите нормално и спокойно, както и за да дадете тази възможност ина организационния екип на проявата, е необходимо стриктното спазване натози регламент.
Благодарим ви за разбирането!

Facebook БНТ Дарик Гонг Труд